Arkiv | Marxism RSS feed for this section

Framåt är den enda vägen för Corbyn

6 Aug
CoyzSc-WIAA2SBW

Jeremy Corbyn drog uppåt 10.000 åskådare i Liverpool

I Labours förra partiledarval fick Jeremy Corbyn 38% av nomineringarna från partiföreningarna. I år har han hittills fått 82% av partiföreningarnas nomineringar. Och kampanjmötena är ännu större än förra året. Rekordet sattes i Liverpool där uppåt 10.000 pers (!) slöt upp. Ett närmast ofattbart engagemang för ett partiledarval.

Läs mer

Annonser

Arbetarrörelsen, folkrörelserna och kampen för socialism

24 Jun

Vi publicerar här en översatt och något förkortad version av det engelska dokumentet ”Socialists and the mass organisations” som antogs på The Socialist Networks (TSN) konferens i London, november 2013. Socialistiska Nätverket är medlemmar i TSN och samarbetar därigenom med socialister i olika delar av världen. Den engelska originalversionen finns att läsa här.

Vi vill gärna få konstruktiv kritik och diskussion kring dokumentet och dess innehåll och välkomnar alla intresserade att delta. Dels kommer alla officiella dokument i Socialist Network att förändras i takt med att diskussionen utvecklas, så även detta. Dels så har vi i Socialistiska Nätverket målet att skriva en pamflett/pocket på svenska som är mer utåtriktad och som baserar sig innehållsmässigt på detta dokument.

I den engelska texten används genomgående termen ”working people”. Vi har valt att översätta detta med ”arbetarklassen”. Med arbetarklassen menar vi alla oss som inte har något avgörande ägande eller bestämmanderätt över produktionsmedlen och som samtidigt har litet inflytande över sitt eget eller andras arbete. I ett samhälle som Sverige utgör arbetarklassen en majoritet. Tillsammans med närliggande grupper utgör arbetarklassen en förkrossande majoritet i samhället som har allt att vinna på en demokratisk socialistisk omvandling av samhället.

Delta gärna i diskussionen! Antingen genom att kommentera här eller skriva till oss. Du kan också ladda ner den svenska texten som en PDF-fil här. Klicka på ”Läs mer” för att läsa hela texten.

Läs mer

Brittiska ”Militant”-riktningens historia: en introduktion

21 Jul

Bild

Tony Mulhearn, ordförande för Liverpool Labour Party och Militant-medlem, i spetsen för en massdemonstration under kampen mot Thatcher.

Den här artikeln är menad som en introduktion till den brittiska organisationen Militants historia. Syftet har inte varit att ge en heltäckande historik, utan att lyfta fram några av de viktigare aspekterna. En ambition med artikeln har varit att ge ett alternativ till tillrättalagda hyllningar och ensidiga svartmålningar. Historiska erfarenheter behöver utvärderas för att kunna utveckla rörelsen: ta med sig det positiva och inspirerande, samtidigt som man undviker att upprepa misstag. Mina egna slutsatser om marxisters roll i arbetarrörelsen idag presenteras i slutet av artikeln. Läs mer

3 anledningar till att storföretag inte bör ägas privat

25 Jun
Bild

Varför ska så få ha så mycket makt över så många?

Läs mer

Ett marxistiskt perspektiv på krisen

9 Jun

capitalistcrisis

Kravaller i Sverige och ekonomisk kris i världen. Arbetslöshet och nedskärningar. Bakom den här utvecklingen finns den stora ekonomiska kris som världen genomlever som startade med recessionen 2008-2009.

Ekonomen Mick Brooks har publicerat boken ”Capitalist Crisis – theory and practice” och tillsammans med Michael Roberts skrivit pamfletten ”It´s time to take over the banks”, som getts ut av det brittiska brandmannafacket (FBU). Pamfletten argumenterar för varför bankerna ska ägas gemensamt.

Mick Brooks kommer till ABF-huset för att prata om den ekonomiska utvecklingen utifrån frågorna:

* Hur kunde vi hamna i det här kaoset?
* Vad kommer att hända?
* Vilka politiska lösningar behövs för att komma ur krisen?

Notera att föredraget hålls på engelska.

Onsdag 12 Juni, 19:00 – 21:00
Erlanderrummet, ABF-Huset, Sveavägen 41.

Stockholm

Arbetarrörelsen tillhör dig, … eller?

19 Apr

ståg

Du som blivit aktiv i arbetarrörelsen är säkert ivrig och entusiastisk. Det är mycket du vill förändra. Hela samhället, men också den klubb, förening eller avdelning du är medlem i. Det känns så självklart! Vi måste bli fler, alla måste vara delaktiga, vi måste nu ut med vårt budskap och få var och en att förstå att just han eller hon måste bli medlem och ta aktiv del i arbetet.

Det du känner och den rörelse du blivit medlem i är den kraft som också kommer att förändra samhället, skapa en rättvis värld att leva i. Den enda kraft som kan göra det. Du har helt klart valt rätt väg. Samtidigt kommer du också att stöta på problem som du inte riktigt väntat dig…

Läs mer

”Socialism is a powerful idea”, Kalsoom Ziab, Pakistani poet and trade union leader

11 Apr

Image

Kalsoom Zaib is a well-known writer and poet in Pakistan. She is also a trade union leader and a socialist active in the organization Revolutionary Struggle which is affiliated to The Socialist Network. In this interview Ziab tells about her political conviction and struggle in relation to the elections to the National Assembly that is going to be held in Pakistan on the 11th of May.

Läs mer